Prosjekt Nydalen – Oslo

Strukta
150 boliger i Fernanda Nissens gate 3 i Nydalen. Arealet er på 18.250 kvm (Bygg A, 9 etasjer og B 8 etasjer), med noe næring i underetasje.
struka_project